jueves, 7 de noviembre de 2013

Investiguen la mort d'un jove a la comissaria dels Mossos del Vendrell

http://www.naciodigital.cat/delcamp/baixpenedesdiari/noticia/253/investiguen/mort/jove/comissaria/dels/mossos/vendrell

No hay comentarios:

Publicar un comentario